Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Zvolen kasárne

Vizualizácia navrhovaného stavu
Skutkový stav
Osadenie objektu do prostredia
Pôdorys 1. nadzemného podlažia
Pôdorys 2. a 3. nadzemného podlažia
Pôdorys 4. a 5. nadzemného podlažia
Priečny rez objektom
Architektonické dotvorenie objektu je zvolené tak, aby bolo prístupné každej vekovej aj sociálnej skupine občanov, avšak z dôrazom na súčasnosť a nové trendové riešenia. Vonkajší výraz bol zjednodušený a očistený od rôznych vystupujúcich konštrukcií (napr. oblúkové balkóny v 4.np, presah umelo vytvorenej manzardovej strechy). Strecha je riešená bez rímsy a prevýšenej atiky. Návrh využíva v plnej miere jestvujúce konštrukcie, pričom novosť architektonického výrazu je dosiahnutá hravosťou tvarov výplní otvorov a ich nesymetrickým riešením ako aj doplnením funkčných balkónov, t.j. balkónov s využiteľnou úžitkovou plochou pre umiestnenie exteriérového sedenia, vegetačných úprav, či slnenia, prípadne sušenia bielizne a pod., ktoré dajú bytom pridanú hodnotu a inak nudnému priečeliu dajú moderný dynamický výraz. Zároveň zjednotením výplní na 1.np vzniká jednoznačný priestor pre obchody a služby, ktorý je akcentom v zornom poli človeka pohybujúceho sa v uličnom trakte, čím sa dosiahne ľahká prenajateľnosť priestorov vzhľadom k polohe v centre a hustej bytovej zástavbe v okolí.

Autor: Igor Bachetti

Architekti: Igor Bachetti

Miesto: Zvolen

Status: štúdia

Projekt: 2017