Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Rodinný dom Schier

Vizualizácia navrhovaného stavu
Rodinný dom obkolesený prírodou v Banskej Štiavnici.
Situácia
1. podzemné podlažie
1. nadzemné podlažie
Koncepčné riešenie návrhu domu reaguje na zadanie od budúceho majiteľa.

Autor: Lucia Oberfrancová
Architekti: Lucia Oberfrancová, Igor Bachetti
Miesto: ul. Jozefa Horáka, Banská Štiavnica
Status: zrealizované, zmenené investorom
Projekt: 2009
Klient: Dipl. Ing. Peter Schier