Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Európska zdravotná poisťovňa

Posledná realizovaná pobočka v rade realizácií pre Európsku zdravotnú poisťovňu.
Pôdorys
Rez
Posledná realizovaná pobočka v rade realizácií pre Európsku zdravotnú poisťovňu, slúži ako príklad úspešného návrhu a realizácie administratívy v priestoroch významného obchodného centra.
Riešené priestory sa nachádzajú v nákupnom centre Aupark v Bratislave na Einsteinovej ulici, v novorealizovanej budove dostavby III.etapy, na prízemí, miestnost c. 1.003. Pôdorys je ohranicený zo zadnej strany ocelobetónovou obvodovou stenou, po bokoch sadrokartónovou prieckou na celú svetlú výšku prízemia, z celnej strany presklenou stenou do výšky 3,0 m nad ktorou je umiestnený reklamný svetelný panel výšky 1,2 m. Projektová dokumentácia rieši dispozíciu, zariadenie priestorov, osvetlenie, slaboprúd, rozmiestnenie protipožiarneho zariadenia, odvod dymu a tepla ako i výustov vzduchotechniky.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Aupark Bratislava
Status: zrealizované
Projekt: 2009
Klient: Európska zdravotná poisťovňa