Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Polyfunkcia Lučenec

Vizualizácie navrhovaného stavu
Model historickej časti mesta s novým návrhom
Zákres do fotografie
Polyfunkčný komplex v centre Lučenca.
Hmota novonavrhovaného objektu rešpektuje hmotu pôvodnej historickej zástavby, čo je zdôraznené zjednotením výšky rímsy a uskočením vyšších podlaží objektu, tak aby z uličného pohľadu vyššie podlažia nepôsobili rušivo
Rez objektu
Dispozičné riešenie polyfunkčného objektu
Riešenie parkovacích plôch v rámci objektu
Polyfunkčný objekt sa skladá z 5 nadzemných podlaží a jedného podzemného. 1. podzemné a 1. nadzemné podlažie slúži ako parkovisko ostatné podlažia sú určené na komerčné účely.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Róbert Roziak
Miesto: Lučenec
Status: v procese
Štúdia: 2019
Klient: Investment Company, s.r.o.