Dom smútku Bzenica

Miestny cintorín leží na jednej z rozširujúcich vetiev, vedúcej k Luptákovskému lánu a je tak v polohe nad obcou, pričom riešený objekt domu smútku je situovaný hneď vedľa prístupovej komunikácie a pôsobí tak dominantne.
Nové stvárnenie objektu podporuje jeho dominantnú polohu a minimalistickou architektúrou prinavracia objektu prirodzenú autoritu a zladenie s prostredím.
Objekt je nanovo prestrešený sedlovou strechou s čelným a zadným štítom, bez presahu strešných rovín, strecha je odvodnená nástrešnými žľabmi. Pôvodný oceľobetónový strop je ponechaný, prístavba je navrhnutá v pôvodnej šírke objektu smerom k obci o dĺžku 3,6 m. V obradnej miestnosti je zvýšená svetlá výška dotiahnutá vybúraním pôvodnej podlahy a znížením jej nivelety o 673 mm. Táto hodnota je daná napojením vonkajšieho schodiska tak, aby bola dosiahnutá pohodlná veľkosť schodiskových stupňov a nebolo zároveň nutné stavebne upravovať už jestvujúce konštrukcie prístupu z miestnej komunikácie, terasy pred objektom a vstupu na obslužný chodník, vedúci k hrobovým miestam. Objekt je nanovo zateplený čadičovou vlnou zatepľovacím systémom StoTherm Mineral v hrúbke 100 a 130 mm v závislosti od jeho aplikácie na pôvodné a nové murivo. Zatepľovací systém je doplnený z časti o vertikálny obklad z pásov titánzinkového plechu Rheinzink Patina Blaugrau hr.0,8 mm na dvojitú stojatú drážku, ktorý sa napája na strešnú krytinu hr.0,7 mm identického plechu. Farba omietok je biela.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková, Róbert Roziak
Miesto: Bzenica časť Bukovina
Status: realizované 2019
Projekt: 2017
Klient: obec Bzenica