Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Chirkoz Bratislava – jednodňová chirurgia, 2019

Vizuály podľa, ktorých sa zrealizoval projekt.
Projekt jednodňovej chirurgie vznikol na mikropozemku v radovej zástavbe v Bratislavskom Ružinove.
Pôdorys 1. nadzemného podlažia
Pôdorys 2. nadzemného podlažia
Pôdorys 3. nadzemného podlažia
Realizácia
Napriek všetkým obmedzeniam vznikol funkčný model objektu s nevyhnutným parkingom, kde sa na prvom nadzemnom podlaží nachádzajú všetky náležitosti nevyhnutné k prevádzke jednodňovej chirurgie, ako je operačná miestnosť so zázemím, pooperačná miestnosť, ambulancia, šatne personálu, recepcia a na druhom nadzemnom podlaží kancelária managera, ambulancia a priestranný 3-izbový byt majiteľov.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Ružinov, Bratislava
Status: zrealizované 2019
Projekt: 2012
Klient: Chirkoz Bratislava