Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Svit nové centrum

Hlavným zámerom bolo zachovanie a oživenie hodnotnej architektúry Vladimíra Karfíka v doplnení nových funkcii smerujúcich k zjednoteniu s okolitou prírodou.
Vizualizácie navrhovaného stavu
Riešené územie
Namiesto priemyslu znečisťujúceho okolie sme vytvorili plnohodnotnú rekreačnú oblasť.
Filozofia návrhu sa odvíja od okolitého prostedia
Ašpiráciou je Cezmína ostrolistá (Ilex aguifolium), vždyzelená rastlina, ktorá sa používa ako zimná dekorácia.
Búracie práce
Návrh
6 NP
5 NP
4 NP
3 NP
2 NP
1 NP
1 PP

Dominantný objekt polyfunkčného obchodného centra je odvodený od tvaru listu Cezmíny ostrolistej, vždy zelenej rastliny, odolávajúcej mrazu až do mínus 40 stupňov Celzia.

Túto vlastnosť – teda odolnosť aj voči poškodeniu a času sme sa snažili obsiahnuť v návrhu až 5 podlažného centra, ktoré je chránené masívnou intenzívnou zelenou strechou udržujúcou tepelnú stabilitu objektu ale hlavne zabezpečujúcu bohatú vonkajšiu zeleň, ktorá v dotyku s okolím pôsobí ako súčasť pôvodnej scenérie.

Objekt má 5 podlaží a úžitkovú plochu 52 tisíc m2.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Matej Richter, Petra Hrubjaková
Miesto: Svit
Štúdia: 2021
Klient: Chemosvit a.s.