Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Galterra Lazany

Pôvodný stav objektu
Nový stav objektu
Pôdorys objektu.
Z pôvodného objektu, ktorý slúžil ako dočasný objekt pohostinstva a potravín v obci Lazany vzniklo administratívno-obchodné sídlo firmy Galterra. Prestavba je zaujímavá jednoduchosťou riešenia s tým aj celkovou cenou. Oproti štandardným 200 €/ m3 rekonštrukcie je objekt naprojektovaný a zrealizovaný v cene 120 €/ m3 obostavaného priestoru.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Lazany
Status: zrealizované
Projekt: 2004