Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Zelený dom v zátoke

Vizualizácie navrhovaného stavu
Riešené územie
Štúdia polyfunkčného komplexu Zelený dom v Zátoke vo Svite.
Filozofia tvaru mrakodrapu výchadza z bunky listu
Rez
Pôdorys navrhovaného podlažia - prízemie

Aj v tomto projekte je náš ekologický návrh ekonomicky výhodnejší ako štandardné riešenie. Návrh obsahuje výsadbu 5000 vzrastlých stromov, tisícky menších stromov vo vertikálnej zeleni, obnovuje pôvodné meandre rieky a vytvára množstvo športových a kľudových zón.

Ekologický aspekt návrhu:
zelené plochy : 93,8 %
nasiakavé spevnené plochy : 1,7 %
zastavaná plocha : 4,5 %
Ekonomický aspekt návrhu :
náklady na výstavbu : 49 400 000,00 eur
hrubý zisk po odpredaji všetkých bytov : 34 342 600 eur

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti,
Miesto: Svit
Štúdia: 2021
Klient: Chemosvit a.s.