Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Spojené Arabské Emiráty

Situácia navrhovaného stavu
Vizualizácie navrhovaného stavu
Návrh továrne na výrobu plastových kanalizačných rúr v Spojených Arabských Emirátoch v náročných podmienkach zakladania, ale výhoda „zelenej lúky“ teda v Emirátoch „voľnej pieskovej duny“ je pre urbanizmus nesporná

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Abu Dhabí, SAE
Štúdia: 2009