Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Relax centrum Prievidza

Pôdorys
V priestore bývalej centrálnej kotolne administratívy stavebnej spoločnosti Priemstav Prievidza bolo po demontáži technológie i kotlov naozaj mimoriadne neútulne. Škaredé nosné betónové stĺpy v strede miestnosti a podlaha s obrovskou masou podkladového nevybúrateľného betónu vo viacerých úrovniach. Okolo jedného zo stĺpov som spravil kružnicu a potom ďalšiu... výsledok je útulnejší, ako bývalá kotolňa. V obmedzenom priestore na ploche 12 x 10 m sa nachádza sauna, infra sauna, sprchy, studený kúpeľ, wc, odpočíváreň, bar, pokladňa, masážna miestnosť, šatne ženy, šatne muži a priestor pre upratovačku.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: ul. T. Vansovej 28, Prievidza
Status: zrealizované 1999
Projekt: 1998