Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

CMZ Michalovce

Návrh riešenia nefunkčnej mestskej zóny v 3 alternatívach
1. alternatíva
1. alternatíva situácie navrhovaného stavu
1. alternatíva pôdorys suterénu
1. alternatíva pôdorys prízemia
1. alternatíva pôdorys 1. nadzemného podlažia
1. alternatíva rez novonavrhovaného objektu
1. alternatíva vizualizácie navrhovaného stavu
2. alternatíva
2. alternatíva situácia navrhovaného stavu
2. alternatíva vizualizácie navrhovaného stavu
3. alternatíva
3. alternatíva situácia navrhovaného stavu
3. alternatíva vizualizácie navrhovaného stavu
Stred centrálnej mestskej zóny v Michalovciach tvorilo jedno veľké parkovisko. Voľná tvorba na tému riešenia lepšieho využitia tohto priestoru.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Michalovce
Status: architektonická súťaž
Štúdia: 2009