Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Výroba Trebušovce, 2019

Vizualizácie navrhovaného stavu
Priestor pre pestovanie pálivej papriky spolu so skladom a zázemím pre zamestnancov
Odkaz na tradičnú architektúru
Filozofia
Architektonické riešenie objektu vychádza z dispozičných požiadaviek investora a podrobne spracovaných nárokov na funkčnosť objektu. Budova je navrhnutá ako monolitická, dvojpodlažná, prestrešená nepravidelnou sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 20° a 12°.
V objekte sú navrhnuté priestory pre pestovanie pálivej papriky podľa požiadaviek investora, ďalej sklad a zázemie pre zamestnancov. Urbanisticky návrh objektu vychádza z jestvujúcej zástavby, osadenia pozemkov a prístupovej komunikácie. Navrhovaný objekt vytvorí v danom priestore doplnenie priestoru, čo zodpovedá jeho účelu – pestovaniu pálivej papriky.

Autor: Andrea Barteková
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková, Róbert Roziak,
Miesto: Trebušovce
Status: v procese
Projekt pre realizáciu stavby: 2019
Klient: Ing. Drahomíra Macove – spracovanie a predaj pálivej papriky