Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Administratíva a sídlo firmy

Pôvodná úloha znela „nadstaviť jestvujúcu budovu skladu stavebnín o jedno podlažie a vytvoriť tak administratívne sídlo firmy.“ My sme ju nesplnili. Prečo? Na základe statickej analýzy nieje možné na pôvodnom objekte vykonať nadstavbu, ale je ho škoda zbúrať
Plánovaný stav
Skutkový stav
Situácia
Pôdorys navrhovaného stavu 1. nadzemného podlažia
Pôdorys navrhovaného stavu 2. nadzemného podlažia
Čelný pohľad
Rez
Vizualizácie navrhovaného stavu
Nadstavba vyšla veľmi neekonomicky, statika objektu skladu stavebnín je narušená a okrem toho z architektonického hľadiska je objekt tak tvarovo a hmotovo nesúrodý, že jeho nadstavba by bola takmer neriešiteľná. Preto sme sa rozhodli pre jednoduchú novostavbu minimalistických rozmerov a osobných rozponov. Novostavbu sme umiestnili do popredia pred objekt pôvodného skladu, ktorý sme navyše oddelili vysokým pletivom z ťahokovu (aj z dôvodu zabezpečenia skladu) a tak sme ukryli celé funkčné skladové objekty do areálu, v rámci ktorého je nesúrodosť akceptovateľná, pričom aj pôvodná aj novo navrhovaná budova sú 100% funkčne využité.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Čadca
Status: zrealizované, zmenené investorom
Projekt: 2008