Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Kultúrny dom Nové Mesto

Objekt Mestského  kultúrneho strediska  bol zrealizovaný a uvedený do prevádzky v roku 1960. Budova bola realizovaná na základe typového projektu, ktorého autorom a odborným garantom bol profesor Ján Svetlík, dekan Fakulty Architektúry SVŠT a zároveň i jeden z popredných slovenských architektov.
Skutkový stav
Výkres problémov a limitov 1. nadzemné podlažie
Výkres problémov a limitov 2. nadzemné podlažie
Rez objektu
Pôdorys 1. nadzemného podlažia
Pôdorys 2. nadzemného podlažia
Aj keď sme tento typový projekt riešili už v Prievidzi v roku 1998, tento návrh rekonštrukcie je úplne odlišný, vyplývajúci z konkrétneho stavu v Novom Meste nad Váhom. Tu sme v maximálnej miere zachovali svetlíkovu architektúru, dokonca sme ju zakonzervovali celoplošným presklením vstupu, ktorý sme doplnili o svietiace panely v podlahe, ukazujúce fotografie z dôb jeho výstavby. Celý objekt je nanovo zateplený, vymenené sú výplne otvorov, ktoré sú kópiami pôvodných, len modernej konštrukcie. Nad zadným vstupom pribudlo prestrešenie obslužnej rampy. Zmenila sa farebnosť. Zaktualizovalo sa dopravné riešenie. Nie všetko, čo sa za komunizmu postavilo, bolo totiž zlé. A architektúra Prof. Svetlíka stojí za zachovanie pre budúce generácie. Vo vstupnom partere sme si však dovolili funkčné zmeny, zaktualizovali sme dispozíciu doplnením divadelnej kaviarne a modernizáciou výstavnej miestnosti, ku ktorej sme pridali polyfunkciu pre usporiadanie kultúrnych podujatí i recepcií pri rozličných príležitostiach. S citom. Tak, aby sa Prof. Svetlík neurazil.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Status: zrealizované, zmenené investorom
Štúdia: 2008
Klient: Mesto Nové Mesto nad Váhom