Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Podkrovie bytový dom Uhlisko, 2011

Predmetná dostavba bola riešená na základe požiadaviek investora na rekonštrukcie podkrovia za účelom bývania.
V súčasnej dobe sa priestor využíva ako úložný. Úžitková plocha predstavuje celkom 110,42 m2. Architektonický výraz objektu v koncepte nebol zmenený. Novosť riešenia je zdôraznená použitím nových materiálov, a to použitím novej strešnej krytiny, strešných okien a výrezom balkónovej časti. Dispozične je byt riešený v dvoch úrovniach, a to dennej a nočnej časti.
Denná časť pozostáva z obytných priestorov, sociálneho zabezpečenia. Nočná časť je tvorená malým mezonetom v centrálnej časti strechy.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Banská Bystrica, Uhlisko
Status: zrealizované
Projekt: 2011
Klient: Miroslava Cimmermanová