Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Rodinný dom Palovi

Vizualizácia navrhovaného stavu
Rekonštrukcia jestvujúceho rodinného domu v Banskej Štiavnici.
Skutkový stav rodinného domu.
Pôdorys skutkového stavu
Pôdorys búracích prác 1. nadzemné podlažie
Pôdorys búracích prác 2. nadzemné podlažie
Pôdorys novej dispozície 1. nadzemné podlažie
Pôdorys novej dispozície 2. nadzemné podlažie
Do projektu sme zahrnuli všetky požiadavky budúcich majiteľov, naše vylepšenia prispeli k maximálnemu využitiu potenciálu pozemku a rodinného domu.
Objekt sa nachádza v okrajovej časti Banskej Štiavnice. Voľne stojaci rodinný dom je osadený na rovinatom teréne. Z hlavnej ulice, t.j. z Antolskej, je objekt vizuálne vnímaný najmä južnou, čiastočne východnou a západnou fasádou. Dom je dvojpodlažný z toho posledné podlažie je tvorené z časti podkrovím. Vstup do domu a na pozemok je z juhozápadnej strany z ulice Antolská. Okolie domu tvoria voľne parcely. Zo severnej strany je pozemok ohraničený potokom. Parkovanie sa nachádza na východnej strane.

Autor: Andrea Barteková
Projektový tým: Andrea Barteková, Igor Bachetti
Miesto: Antolská, Banská Štiavnica
Štúdia: 2018
Klient: Manželia Palovi