Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Rodinný dom Badín

Pôvodný stav rodinného domu
Pôdorys skutkového stavu
1. alternatíva pôdorys 1. nadzemné podlažie
1. alternatíva pôdorys 2. nadzemné podlažie
1. alternatíva vizualizácie modelu
2. alternatíva pôdorys 1. nadzemné podlažie
2. alternatíva pôdorys 2. nadzemné podlažie
2. alternatíva vizualizácie modelu
Variácie na dostavbu pôvodného rodinného domu s historickou hodnotou a doriešenie zástavby nádvoria.

Autor: Lucia Oberfrancová
Architekti: Lucia Oberfrancová, Igor Bachetti
Miesto: Badín
Štúdia: 2008