Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Profiforest

Vizualizácia navrhovaného stavu
Sídlo firmy vyrábajúcej výnimočne kvalitné pracovné odevy s výrobou, skladom, sociálnou a administratívnou časťou
Situácia navrhovaného riešenia
Návrh rozmiestnenia jednotlivých sekcií výrobnej haly.
Pôdorys a dispozičné riešenie haly.
Rez novej haly
Priemet oceľovej konštrukcie
Zámerom bolo Zhmotnenie predstáv investorov, ktoré sme sa snažili v maximálnej možnej miere zrealizovať.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková, Róbert Roziak
Vizualizácie: Pavel Novák
Miesto: Veľký Krtíš
Status: v procese
Projekt: 2019
Klient: Profiforest, s.r.o.