Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Finalcast AB

Administratívna budova v rozsiahlom bývalom areáli ZSNP v Žiari nad Hronom.
Pre požadovanú kapacitu potrebujeme takýto objem budovy.
Na 2 podlaží je vhodné umiestniť oddychové plochy, ktoré zároveň lepšie presvietia vnútorný priestor.
Pasáž na prvom podlaží je vhodné prekryť a zároveň vyvážiť celú hmotu objemu.
Výsledné riešenie.
Investor presne zadefinoval dispozičné požiadavky oboch podlaží, ktoré sa podrobne spracovali s dôrazom na funkčnosť objektu.
Pôdorys prízemia
Pôdorys poschodia
Finálne návrhy administratívnej budovy pre spoločnosť Finalcast s.r.o.
Budova celkovo je navrhnutá ako dvojpodlažný, monolitický objekt. Finálny návrh vychádza z veľmi  podrobnej analýzy umiestnenia a celkového dispozičného riešenia objektu administratívy, ktorý bol vyhodnotený ako najmenej konfliktný, ekonomicky najvýhodnejší s najväčšou úžitkovou hodnotou.
Prvotne sme uvažovali využiť starú betonárku z ktorej by sa vytvorili administratívne priestory. Od návrhu investor odstúpil, kvôli vysokým nákladom na realizáciu.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková
Miesto: areál ZSNP, Žiar nad Hronom
Status: v procese
Projekt: 2018
Klient: FINALCAST, s.r.o