Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

Pôdorys 1. podzemného podlažia
Pôdorys 1. nadzemného podlažia
Pôdorys 2. nadzemného podlažia
Pôdorys 3. nadzemného podlažia
Realizácia návrhu dostavby Hlavného banského úradu podľa návrhu Richarda Murgaša.

Autor: Richard Murgaš
Architekti: Richard Murgaš, Igor Bachetti
Miesto: Banská Štiavnica
Status: zrealizované
Projekt: 2009
Klient: Hlavný banský úrad