Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Panelový byt Banská Bystrica

Príklad rekonštrukcie bytu v panelovej sústave BA NKS na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici.
Skutkový stav
Dispozičné riešenie.

Autor: Igor Bachetti
Architekt: Igor Bachetti
Miesto: Banská Bystrica
Status: zrealizované
Projekt: 2014