Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Lazovná 6, Banská Bystrica

Navrhovaný objekt je čiastočne návratom k pôvodnému historickému výrazu objektu z druhej polovice 19 storočia (1883). Hlavná budova pôdorysne i hmotovo kopíruje historický vzor smerom k vonkajšiemu pozorovaniu z Lazovnej ulice, aj v smere z nádvoria je zachovaný historický kontext, vonkajšie zmeny na objekte tvorí nový únikový východ z dôvodu požiarnej ochrany, presvetlenie chodby podkrovia z južnej (bočnej) fasády a presvetlenie podkrovia strešnými oknami.

Autor: Igor Bachetti

Architekti: Igor Bachetti

Miesto: Lazovná 6, Banská Bystrica

Status: v procese

Projekt: 2020

Klient: Kreatívne centrum s.r.o.