Bytový dom Jedľová

Bytový dom na okraji Banskej Bystrice časť Podlavice, obklopený prírodou.
Objemová štruktúra bytového domu.
Filozofia lomeného tvaru, vďaka ktorej dosiahneme zaujímavú štruktúru objektu.
Využite maximálnej možnej výšky zvyšuje dominantnosti objektu.
Konečné riešenie návrhu
Finálne návrhy Bytového domu Jedľová, podľa požiadaviek investora.
Architektonické riešenie vychádza z investičného zámeru a z trhovej potreby výstavby malometrážnych bytov umiestnených v kvalitnom urbanistickom prostredí s dosahom na mestskú infraštruktúru a okolitú prírodu mesta. Bytový dom je 2 podlažný s polozapusteným funkčným suterénom z dôvodu svahovitosti pozemku. Návrh zohľadňuje charakter a výšku okolitej bytovej zástavby.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková, Róbert Roziak, Richard Zorvan
Miesto: Jedľová ulica, Banská Bystrica
Status: v procese
Projekt: 2018
Klient: Investment Company, s.r.o.