Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Holiday resort Demänová

Vizualizácie navrhovaného stavu
Štúdia rekreačného komplexu Holiday resort v Demänovej pri Liptovskom Mikuláši.
Hranice riešeného územia
Našim cieľom je zachovať čo najviac zelene a vytvorenie nových vodných plôch pre zadržanie maximálneho množstva v krajine.
Od izolovaného ortogonálneho urbanizmu smerom k urbanizmu so vzťahom k prírode
Od izolovaných pozemkov pre rodinu smerom k sociálnej blízkosti. S empatiou ku prírode a krajine. Priamy prístup do okolitej krajiny. Rôzne typy objektov umožňujúce aj využitie čisto súkromných plôch. Výstavba v rôznych mierkach územia.
Vytvárame dotykové plochy s vodnou hladinou, určené pre hry a relax a zároveň lepšiu distribúciu vody do krajiny.
V krajine riešime nové vodné plochy a morfológiu riešime tak, aby sme zachitili maximum dažďovej vody v území
Zeminu z výkopov sme použili na zlepšenie morfológie územia tak, aby navrhovaná výstavba nenarušila krajinný koncept
Etapy výstavby
1. etapa
Filozofia 1. etapy
V celej doline absentuje spoločenský priestor pre kultúrne využitie, služby a shopping.
Pôdorysy jednotlivých navrhovaných podlaží
Myšlienkou investora bola výstavba rekreačného areálu, ktorý spĺňa atribúty komfortu, relaxu, športových aktivít v úzkom styku s prírodou. V danom projekte sme sa usilovali dosiahnuť rovnováhu medzi požiadavkami moderného človeka a prírodou. Pri umiestnení stavby sme kládli dôraz na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
V areáli sa nachádza 9 plne vybavených rekreačných domov ( kuchyňa, denná a nočná časť), s bohatými možnosťami spoločenského a športového vyžitia či už v reštaurácii s kaviarňou alebo na  multifunkčných ihriskách.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Róbert Roziak, Richard Zorvan
Miesto: Liptovský Mikuláš časť Demänová
Štúdia: 2019
Klient: Constario s.r.o.