Rodinný dom Mičiná

Výstavba rodinného domu v Dolnej Mičinej.
Nesúrodosť tvarovania okolitých domov, nás inšpirovala k vytvoreniu novej kompozície, príťažlivej z uličného pohľadu
Pôdorys prízemia
Pôdorys 1. nadzemného poschodia
Rez
Požiadavka na jednotný prvok v chaotickom urbanizme okolia.
Obsahom projektu je novostavba – prízemný rodinný dom s čiastočne zobytneným podkrovím. Dom je v lokalite IBV „Za kaštieľom“ v obci Dolná Mičiná na parcele pri obslužnej komunikácii a  dopĺňa postupne sa uzatvárajúcu líniu rodinných domov pozdĺž cesty. Dom je orientovaný svojou pozdĺžnou osou rovnobežne s cestou a kolmo na os východ-západ, vytvára tak optickú aj akustickú bariéru medzi cestou a súkromnou záhradou. Touto orientáciou tiež umožňuje dosahovat optimálne parametre vnútorného prostredia – denné svetlo, akustické podmienky.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková, Róbert Roziak
Miesto: Dolná Mičiná
Status: zrealizované
Projekt: 2019
Klient: AV STAVING GROUP s.r.o.