Naše skúsenosti s prácou v stavebníctve, investíciách a architektúre siahajú až do roku 1989, prešli sme si problémami na vlastných stavbách i stavbách, ktoré sme dozorovali, vieme, ako sa chybám vyhnúť a ako pomôcť investorovi nájsť optimálnu cestu k získaniu kvalitnej novej  stavby pri svedomitej kontrole dielčích výsledkov.

Cena projektu predpokladá dlhodobo udržateľnú, dizajnovo nadpriemernú, prevádzkovo efektívnu stavbu za minimálne realizačné náklady. Šetriť na projekte znamená šetriť na rozume vloženom do budúcej reality. Napriek tomu s našimi cenami boli všetci zákazníci spokojní